Vilkår og udviklingsmuligheder for småskala fødevareerhverv i de danske landdistrikter

VIFU - Videncenter for fødevareudvikling har i samarbejde med Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet og Smagen af Danmark udgivet rapporten ”Vilkår og udviklingsmuligheder for småskala fødevareerhverv i de danske landdistrikter”.

Hvad gør småskala fødevareproduktion til en succes?

Det spørgsmål var en vigtig igangsætter for undersøgelsen. Svar herpå kan være med til at gøre det nemmere at pejle sig ind på, hvordan fødevaresektoren kan blive en endnu stærkere udviklingsfaktor i landdistrikterne og fremadrettet bidrage til beskæftigelse, indtjening, bosætning og turisme.

Læs rapporten her


« Tilbage til oversigten