Vellykket europæisk konference om udvikling af fødevarer

Mange initiativer er blevet lanceret med det formål at opsætte rammer for en regional tilgang til fødevarer

På konferencen, der fandt sted fra den 2.-4. maj 2018 i Ringsted, holdt repræsentanterne fra 6 europæiske lande oplæg om, hvilke tiltag de har sat i søen for at fremme en regional tilgang til fødevareri hver af deres regioner. Baggrunden for konferencen, er det europæiske udviklingsprojekt ved navnet REFRAME, som er støttet af EU med interregionale udviklingsmidler fra Nordsøregionen. Formålet med REFRAME er, at skabe bedre vilkår for fødevarerelaterede SMV´er ved at udvikle og eller reetablere den lokale infrastruktur omkring fødevareproduktion, fødevareforarbejdning og forbrug af fødevarer samt profilering af lokaliteten.

Konferencen bød på mange interessante og inspirerende oplæg både fra projektets partnere samt eksterne oplægsholdere. Konferencens første dag fandt sted på Sejerø, en lille ø med ca. 350 indbyggere. Formålet med turen til Sejerø var at blive klogere på udfordringerne som små innovative fødevareproducenter i Danmark står overfor, hvilket indbefattede et besøg hos en producent af fritgående gæs og ænder, Sejerø-gæs A/S. Som så mange andre fødevarerelaterede SMV´er, havde virksomheden behov for at etablere sin egen infrastruktur, herunder et slagteri og andre forarbejdnings- og distributionsfaciliteter.

De følgende to dage af konferencen fandt sted på den smukke Sørup Herregård ved Ringsted, hvor deltagerne præsenterede best practices fra deres regioner. Et af de dansk initiativer er smagdanmark.com, som er en digital afsætningsplatformen såvel som en distributionsløsning for små og mellemstore lokale producenter og produkter. Platformen, som er opfundet af Smagen af Danmark, er en unik løsning, som muliggør salg og hurtig distribution af fødevarespecialiteter fra en producent, uanset hvor producenten bor, til forbrugere i alle egne af Danmark.

I Holland har man valgt en anden tilgang. Her er der fokus på at gøre catering og restauranter mere sunde og bæredygtige igennem et initiativ ved navnet ”Dutch Cuisine”. Her arbejdes der på at skabe forandringer på fem områder, nemlig kultur, sundhed (80% vegetabilsk), natur (ingen tilsætningsstoffer, intet affald), kvalitet (økologisk) og værdi (hollandsk og fremtidssikret). For at fremme dette, arrangeres aktiviteter som show madlavning, kulinariske ruter og forelæsninger.

En præsentation, som vakte stor interesse blandt deltagerne, var om crowdfunding. Nicolai Jæpelt fra Coop forklarede, hvordan deres crowdfunding model har skabt nye muligheder for forretningsudvikling i fødevarebranchen i Danmark. Modellen var især interessant, idet den potentielt kan indføres i andre lande.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Laurids Siig Christensen, Formand for Smagen af Danmark Tlf.: 40155301, e-mail: siig@horsekaer.dk.

Læs mere om REFRAME projektet her 

REFRAME 02 A Colour


« Tilbage til oversigten