Nyt terroir på dansk

Nyt terroir på dansk

De mange danske øer og kystnære områder i det øvrige land er karakteriseret ved meget varierede naturbetingelser. At tage afsæt i disse forskelle for udvikling af fødevarer med kvalitetsegenart betyder, at Danmark har særlige forudsætninger for at eksperimentere med klimatilpasset fødevareproduktion, og denne indsats fylder ganske meget i SaDs arbejde i disse år.

Ø-specialiteter® er et nyt terroir-begreb udviklet af Småøernes Fødevarenetværk for at skabe større opmærksomhed omkring det faktum, at der på småøerne findes fødevareproducenter, som eksperimenterer på livet løs med havets og landets råvarer. Nye fødevarekvaliteter og nye forretningsmodeller udvikles! Det er et paradoks, at på de 27 danske småøer, som i landditriktsdebatten ofte italesættes som skrøbeligst af alle, lever der under 4.500 mennesker, men der findes flere innovative fødevareproducenter, end i nogen anden befolkningsgruppe af den størrelse. 

Læs mere her


« Tilbage til oversigten