Nyt test-center for salttolerant plante-produktion

Smagen af Danmark etablerer test-center og laboratoriefacilitet for salttolerant planteproduktion

Verdenshavene stiger på grund af klimaforandringer, og ifølge alle fremskrivninger vil Danmark allerede i dette århundrede opleve store oversvømmelser. I bedste fald vil det indebære regelmæssig tilførsel af salt til arealer, som i dag anvendes til landbrug. Salt i landbrugsjord er et hastig voksende problem i verden, og ikke mindst i Nordsøregionen er man begyndt at se – og vil fremover se stigende problemer.  Danmarks position som landbrugsland er i særlig grad truet af klimaforandringer. Omvendt har vi også gode muligheder for at eksperimentere og finde løsninger på fremtidens udfordringer.

Det er i den korte version baggrunden for, at Smagen af Danmark er medforfatter til EU-projektet SalFar som handler om at udvikle en salttolerant planteproduktion i nordsøregionen. Øerne i Kattegat, Sejerø, Endelave og Læsø har en betydelig saltkoncentration i havet (2,4-2,6%) og samtidig dyrkede arealer helt ud til stranden. Det er meget få steder i Europa, vi har så gode muligheder for at eksperimentere med salttolerant planteproduktion! Og på netop disse tre øer vil der blive iværksat forsøg. På Sejerø etableres netop nu et permanent forsøgsareal på gammel havbund med vandingsmuligheder, således at der med en blanding af havvand og brøndvand kan etableres en kontrolleret saltkoncentration i jorden. Sorter og planter vil blive valgt i samarbejde med verdens førende eksperter på dette felt, en økobonde på den hollandske ø Texel.   

 

Det første test-center af sin art i Danmark

Forsøgsarealet er det første af sin art i Danmark, og et permanent forsøgsareal under kontrollerede forhold, som kan benyttes i samarbejde med fødevareproducenter, universiteter og andre interesserede. Resultater af forsøgene vil blive offentliggjort. Ifølge planen vil de første forsøg blive etableret i år med støtte fra EU-Interreg-udviklingsmidler og Landdistriktspuljen.

Ud over dyrkningsforsøgene tager Smagen af Danmark jordbundsprøver på øer og andre kystnære arealer i hele landet og analyserer disse for saltindhold. Formålet er at kortlægge, hvor i Danmark vi har landområder, hvor en salttolerant planteproduktion umiddelbart kunne være en gevinst. Har man mistanke om, at man har salt i jorden, kan man nu få det undersøgt.

 

EU-konference om salttolerant planteproduktion

Testanlægget fremvises ved en EU-konference om salttolerant planteproduktion d. 13. maj 2019 med deltagelse fra 7 lande. Der er begrænset plads, men særligt interesserede er meget velkomne og kan deltage d. 13. maj.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Laurids Siig Christensen, Formand for Smagen af Danmark Tlf.: 40155301, e-mail: siig@horsekaer.dk.

 


« Tilbage til oversigten