Nyt bestyrelses medlem

Generalforsamlingen i Smagen af Danmark var præget af et stort aktivitetsniveau med to vigtige projekter i 2012 – og Nikka Friis Jørgensen fra Naturmælk blev valgt ind i bestyrelsen. 

Smagen af Danmark afholdt sin generalforsamling i Madkulturens nye lokaler i Roskilde, hvor dagen startede med en præsentation af Madkulturen, der er en af Fødevareministeriets store satsninger. Innovationskonsulent Martin Bregnballe fortalte om Madkulturens strategi for fremtiden og de planlagte aktiviteter, hvoraf der var flere, som også Smagen af Danmark kan have interesse i.

Nyt bestyrelsesmedlem

Nikka Friis Jørgensen blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Ib Skjærlund, der ikke ønskede at genopstille. Nikka Friis Jørgensen er uddannet i International Business, Marketing og PR fra University of Central Lancashire i England og er ansat ved det økologiske, selvstændige mejeri Naturmælk. Hun er desuden projektkoordinator for foreningen Sønderjyske Fristelser, der består af 27 fødevareproducenter og spisesteder, der arbejder på at sætte fokus på den sønderjyske madkultur via fælles markedsføring, workshops m.v. Smagen af Danmarks øvrige bestyrelse ser frem til samarbejdet med Nikka og takkede Ib Skjærlund for hans engagement og arbejde i bestyrelsen.

Kompetencenetværk og kvalitetsdokumentering

På generalforsamlingen præsenterede Smagen af Danmark også to vigtige projekter, som foreningen vil arbejde med i 2012.

Det ene er et netværksprojekt – AROMA Kompetencenetværk – der skal give mindre fødevarevirksomheder mulighed for at udvikle deres faglige kompetencer gennem sparring og undervisning. Der vil blive gennemført fagkurser og afholdt to større AROMA seminarer, der giver viden og kompetencer på tværs af fagområder. Projektet har fået bevilget 1,6 mio. over to år til dette arbejde.

Det andet projekt, som bliver støttet af GUDP midler fra NaturErhvervsstyrelsen, er et autenticitetsprojekt med henblik på at opbygge en model til undersøgelse af om regionale produkter har en særlig kvalitet, og om det er muligt at dokumentere dette.

Syv mindre producenter af specialfødevarer og DTU har indgået et samarbejde om dette netværksprojekt med en vision om videnskabeligt at kunne dokumentere fødevarers egenartede kvaliteter og autenticitet, så danske fødevareproducenter herved kan differentiere sig fra eksempelvis udenlandske konkurrenter.

Smagen af Danmark og VIFU, der er foreningens sekretariat, er i gang med planlægningen af begge projekter. Man vil i den kommende tid kunne læse mere information om projekterne på Smagen af Danmarks hjemmeside.

For yderligere information om Smagen af Danmarks projekter kontakt direktør Dorte Storper, VIFU, tlf. 9612 7628 eller ds@vifu.net.


« Tilbage til oversigten