Europæisk konference om fødevarer

Europæisk konference for fødevare- og landdistriktsudvikling arrangeres på Sørup Herregård af Smagen af Danmark

I den industrialiserede fødevareproduktion fremstilles store mængder ensartede råvarer, som oftest sendes videre til forarbejdning i næste led i kæden fra jord til bord. Det involverer transport over meget store afstande, ofte imellem flere lande, og undervejs mistes fornemmelsen af identitet og viden om, hvor råvaren stammer fra. I disse år er der imidlertid en tendens, der går den anden vej, hvor lokale kredsløb forsøges genskabt, hvor råvarer forarbejdes og afsættes lokalt. Det skaber ikke blot større mangfoldighed i udbuddet af fødevarer, det fremmer innovation og bæredygtighed, det skaber lokal beskæftigelse, og så styrker det fødevarelandskabet som attraktive lokaliteter at flytte til.

Hvorledes vi fremmer denne alternative udvikling, afholdes der konference om d. 2. til 4. maj på Sørup Herregård. Konference er arrangeret af fødevarenetværket ’Smagen af Danmark’, og deltagere kommer fra 6 lande i Europa, som er en del af udviklingsprojektet, REFRAME. Projektet er støttet af EU med interregionale udviklingsmidler fra Nordsøregionen.

Den danske indsats har fået undertitlen ’Øer i Danmark’. Det skyldes dels, at der er en overvægt af innovative fødevareproducenter på de danske øer – sammenlignet med andre dele af Danmark, men også at øer ofte har en meget stor identitetsfølelse og udgør afgrænsede geografiske lokaliteter, hvor en udviklingsindsats er forholdsvis enkel at måle effekten af. Derfor skal konferencedeltagerne på den første dag besøge Sejerø og Sejerø-gæs A/S for at få et førstehåndsindblik i de udfordringer små fødevareproducenter kæmper med i Danmark.

På konferencen præsenterer Smagen af Danmark resultaterne af indsatser på mindre danske øer, og man præsenterer den nye afsætningsplatform, smagdanmark.com, som er opfundet af Smagen af Danmark for at muliggøre salg og hurtig distribution af fødevarespecialiteter fra en producent, uanset hvor producenten bor, til forbrugere i alle egne af Danmark.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Laurids Siig Christensen, Formand for Smagen af Danmark Tlf.: 40155301, e-mail: siig@horsekaer.dk.

 

Se programmet for konferencen her.

REFRAME 02 A Colour


« Tilbage til oversigten