Hvor kommer din julemiddag fra?

Har du tænkt over, hvor varerne til din julemiddag kommer fra? Mange af de fødevarer, som du kan finde i supermarkederne, har rejst tusindvis af kilometer, inden de finder vej til din tallerken.

Julen er traditionernes tid, især når det gælder julemiddagen. Mange af de fødevarer vi forbinder med jul, som er at finde i supermarkederne, importeres fra fjerne lande, hvilket genererer CO2-udledning, der bidrager til den globale opvarmning. Derudover kan den lange transport have indflydelse på produkternes kvalitet, da transport over lange afstande fra landmænd til slagterier og igen til forarbejdningsvirksomheder og distributører er tidskrævende. For hvert trin der tilføres fødevareværdikæden, er der en risiko for at varens kvalitet reduceres.

Uanset om du foretrækker andesteg, flæskesteg eller noget helt tredje, kan du både reducere CO2-udledningen og få produkter af høj kvalitet ved at vælge at købe lokalt producerede fødevarer. De lokalt producerede produkter fra små og mellemstore producenter kan springe flere trin i fødevareværdikæden over og har ikke rejst over store afstande. Da rejsen fra jord til bord er kortere og dermed mindre tidskrævende, er produkterne mere friske, når de finder vej til din tallerken. Ved at støtte de lokale fødevareproducenter får du ikke kun mere friske produkter og reducerer CO2-udledningen, men du bidrager også til en positiv udvikling i dit lokalsamfund ved at skabe lokal beskæftigelse.

At støtte og skabe bedre vilkår for fødevarerelaterede SMV'er i landdistrikterne er præcis, hvad partnerne i udviklingsprojektet "REFRAME" arbejder på. Projektet, som er støttet af EU med interregionale udviklingsmidler fra Nordsøregionen, arbejder for at skabe større mangfoldighed i udbuddet af fødevarer, fremme innovation og bæredygtighed, som skaber lokal beskæftigelse og styrker lokalsamfundene. Dette gøres ved at udvikle eller reetablere den lokale infrastruktur omkring fødevareproduktion, fødevareforarbejdning og forbrug af fødevarer samt markedsføring af landdistrikterne. Projektpartnerne fra hhv. Danmark, Sverige, Tyskland, Holland og Belgien arbejder alle henimod at skabe vækst blandt små og mellemstore fødevarerelaterede virksomheder ved at tænke i regionale baner.

Smagen af Danmark, som er den danske partner i projektet har blandt andet udviklet afsætningsplatformen smagdanmark.com, som muliggør salg og hurtig distribution af fødevarespecialiteter fra en dansk producent, uanset hvor producenten bor, til forbrugere i alle egne af Danmark. Med platformen er målet at bringe flere lokale, kvalitetsfødevarer ind i danskernes køkkener.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Laurids Siig Christensen, Formand for Smagen af Danmark Tlf.: 40155301, e-mail: siig@horsekaer.dk.

Læs mere om REFRAME projektet her 

REFRAME 02 A Colour


« Tilbage til oversigten