Har du en vision?

Har du en vision om at fremelske særlige kvaliteter i en fødevare og ønsker du at udnytte vidensinstitutioners teknologi til at dokumentere dem, så du kan bruge det i din markedsføring?”

Projekt A-Doc: Netværket for de innovative fødevareproducenter og videninstitutioner


Er du:

  • Den lille fødevareproducent med den store ide, og savner du den sparring med videninstitutioner, der kan dokumentere ideens egenart og bæredygtighed?
  • Den mellemstore eller større virksomhed, som udvikler nye kvaliteter, og kan udnytte en uvildig kvalitetsdokumentation i markedsføringen af et egenartet kvalitetsprodukt?
  • Eller en vidensperson med adgang til teknologier og lyst til at screene fødevarespecialiteter, for at identificere kandidaterne og være med til at udvikle fremtidens Lurpak?
  • Eller på anden måde en ildsjæl rodfæstet i fødevareproduktion, som tror på  at udvikling og dokumentation af nye kvaliteter er vejen frem - til gavn for forbrugere – og en fremtidssikring af Danmarks position som fødevareproducerende nation?

Så er Projekt A-Doc det netværk, hvor du netop kan møde de andre ildsjæle og syntese kan ske imellem de kreative ideer, den tilgængelige viden og de teknologiplatforme, som kan dokumentere bæredygtigheden i den gode ide. 

A-Doc er et netværksprojekt, som vil identificere specialfødevareproducenter med en vision om at fremelske særlige kvaliteter i en fødevare, og som kan udnytte vidensinstitutioners teknologi til videnskabelig identifikation af sådanne kvaliteter i produktet.

Samarbejdet vil indebære mulighed for yderligere kvalitetsudvikling samt en dokumentation af de anpriste kvaliteter og dermed kan fødevarere-producenterne markedsføre deres produkter med  henvisning til dokumentationen af kvalitet og autenticitet.

Projekt A-doc holder netværksmøde d. 18. september på Teknologisk Institut, Århus. Mød op, find inspiration og find din sparringspartner.

Tag gerne kontakt til os inden mødet, og vi vil forsøge at finde netop dem, der kan hjælpe dig med at realisere din vision. 

Yderligere information omkring mødet og projektet ved henvendelse til projektleder Laurids Siig Christensen, telefon: 40155301, e-mail: siig@horsekaer.dk

Tilmelding til mødet til Anni Simonsen, e-mail: as@vifu.net


« Tilbage til oversigten