Generalforsamling og Seminar

Tid & sted:                      

Ditlevsdal Bison Farm, Tokkerodvej 24, 5462 Morud                                          

Tirsdag den 24. marts 2015

Seminar kl. 10.00 / Generalforsamling kl. 16.00 

 

Alle medlemmer er velkomne

Smagen af Danmark inviterer hermed til sin årlige generalforsamling, og forudgående afholdes et seminar med titlen ”Oprør fra Samvirket”. Seminaret starter kl. 10.00 og Generalforsamlingen starter kl. 16.00. Begge er åbne for alle medlemmer af fødevarenetværk i Danmark. Medlemmer af Smagen af Danmark har stemmeret til Generalforsamlingen.

 

Generalforsamling

Smagen af Danmark afholder generalforsamling for alle medlemmer af fødevarenetværk i Danmark og håber at se mange til drøftelserne af foreningens fremtid og retningslinjer.

Dagsorden:                                      

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af mindst 2 stemmetællere

 3. Bestyrelsens årsberetning

 4. Fødevarenetværkenes fremtidige strategi - oplæg og debat

 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 6. Godkendelse af budget

 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter

 8. Valg af revisor

 9. Valg af sekretariat

 10. Fastsættelse af kontingent

 11. Fastsættelse af honorar

 12. Indkomne forslag

 13. Eventuelt

Har du forslag til dagsordenen eller eventuelt, så send dem til sekretariatet senest d. 16. marts.

Tilmelding til sekretariatet senest den 18. marts til Anni Simonsen på as@vifu.net

eller 50 74 98 30

 

Seminar

Formanden har udarbejdet et strategidebatoplæg, som du kan læse et referat af - eller i sin fulde længde - her på siden, hvor du også finder vores blog, som vi håber du vil benytte dig af i en diskussion af vores fremtidige indsats.

 • Danmark er et af de mindste lande i verden og har en meget finmasket infrastruktur. At tale om en udkantsproblematik virker absurd set med globale øjne, men Danmark fører an i affolkning af de landdistrikter, som i stedet burde være oaser for bosætning.
 • Danmarks investering i forskning og udvikling set i forhold til bruttonationalprodukt har de seneste 20 år overhalet de fleste lande, vi normalt sammenligner os med, men timeproduktiviteten falder støt i forhold til de samme lande.

Der er behov for at stille skarpt på, hvad vi i Danmark gør forkert i forvaltningen af vore ressourcer og udviklingspotentialer, siden vi har en så nedslående effekt af investeringerne. Med seminaret er det formålet på vegne af ildsjæle at stille skarpt på de muligheder vi har, på vore udfordringer i landet med verdens mest strukturudviklede fødevareproduktion, og på de løsninger som vi iblandt os, i fødevarenetværkene og i SaD vælger at arbejde med for at sikre, at flere fødevareproducenter med store ideer når over tærsklen til succes.

Blandt bidragsyderne vil der blive fokuseret på fødevarenetværkenes rolle for udviklingen af fødevarekvalitet og landdistriktssamfund; på virkemidler, hvormed der skabes samklang imellem ildsjæle og civilsamfund i små lokalsamfund; på de adfærdsregulerende bivirkninger af den måde, udviklingsmidler og landdistriktsmidler forvaltes på i Danmark; og der vil blive givet et bud på en strategi fremover for fødevarenetværkene og Smagen af Danmark. 

Seminaret er arrangeret af Småøernes Fødevarenetværk med støtte fra Syddansk Fødevareklynge og du kan se hele programmet her.

 

Pris:

Generalforsamling: 250 kr. + drikkevarer

Generalforsamling og seminar: 400 kr. + drikkevarer


« Tilbage til oversigten