Generalforsamling 2016

Genreralforsamlingen afholdes hos: Styrbæks, Slettensvej 223, 5270 Odense N. Tirsdag den 26. april 2016, kl. 15.00-19.00

Medlemmer af Smagen af Danmark har stemmeret til generalforsamlingen.

En kort beretning og en invitation til generalforsamling i Smagen af Danmark 2016

Vedlagt fremsendes dagsorden for den ordinære generalforsamling i Smagen af Danmark (SaD). Den afholdes 26. april 2016 hos Styrbæks, som er et gastronomisk kompetence- og mødecenter samt spisested, nord for Odense. Et besøg hos Styrbæks er en oplevelse i sig selv, og SaD vil i samarbejde med Styrbæks være vært for en let forplejning.

Der har været lidt stille omkring SaD, men vi overlever. Og vi har fået en bevilling, som betyder at vi vil have ressourcer at arbejde med fremover. Der sker - og vil komme til at ske meget i den kommende tid, og det skal der nedenfor berettes kort om – med en opfordring til at møde op på generalforsamlingen og hører mere - og deltage i debatten.

På den seneste generalforsamling vedtog vi en strategi. SaD tager afsæt i de potentialer for udvikling, der rummes blandt de små og mellemstore fødevareproducenter og formulerer veje til løsning i et samvirke af de udfordringer vi kæmper med. At have en platform betyder også, at SaD kan stille krav om, at de midler, der i Danmark afsættes til udvikling af fødevareproduktion og landdistrikter allokeres til de indsatser, vi har formuleret. Strategien kan læses på SaDs hjemmeside.

Megen tid er gået med at søge midler til at gøre indsatsen, men paradoksalt nok er det meget svært at få midler til et samvirke i et land, som i så høj grad bygger sit velfærd på andelsbevægelsen. Tilfældet ville da, at bestyrelsen modtog en invitation til at bidrage til en EU-ansøgning, hvilket har ført til en bevilling, som skal dobles op med national støtte eller egenfinansiering de kommende 3½ år. Indsatsen handler om lokal profilering på basis af lokal fødevareproduktion, og rammer dermed en kerneindsats i fødevarenetværkene. En synopsis er at finde på SaDs hjemmeside.

Logistikomkostninger er en af de helt store udfordringer for små fødevareproducenter, som ønsker at sælge til private. Småøernes Fødevarenetværk har med støtte fra Landdistriktspuljen gennemført et projekt som især handlede om at løse denne udfordring. Mange løsninger og tilløb viste sig at ende i blindgyder – eksempelvis gik to potentielle samarbejdspartnere konkurs, og projektet lignede på mange måder en ørkenvandring. Men ørkenvandringer har førhen været afsæt for skelsættende udviklinger, og efter projektets afslutning er brikkerne pludselig faldet på plads. Der arbejdes netop nu på varemærkebeskyttelsen og mulig patentering af en kombineret digital afsætningsplatform og logistikløsning. Denne løsning vil ikke blot styrke markedsføringen og interessen for fødevarespecialiteter, men den forventes at ville flytte rigtig mange ordrer fra producenter til privatkunder, især ved en meget betydelig reduktion af transportomkostningerne. Arbejdet kan indledes med den EU-bevilling, SaD har fået, og resultatet rummer potentialet til at blive rygraden fremover i fødevarenetværkene og i SaD.

Smagen af Danmark står for at definere en ny kurs, som bringer nogle store muligheder, men som også forudsætter, at vi vil samvirket om de indsatser der skal gøres. Derfor er det vigtigt at du møder op på generalforsamlingen.

Vel mødt på generalforsamlingen!

Bestyrelsen for Smagen af Danmark

Marts 2016


« Tilbage til oversigten