Er der mad nok til alle?

International konference sætter fokus på udfordringer og muligheder indenfor produktion af fødevarer på saltholdige jorder 

Hvordan fortsætter vi med at producere nok mad til verdens befolkning når nu saltvand i stigende grad vil trænge ned i landbrugsjorden pga. klimaforandringer?

Indtrængning af salt i jordbunden vil stige mærkbart i det kystnære landskab i dette århundrede bl.a. på grund af hyppigere oversvømmelser. Hvis vi ikke tænker i nye baner vil vi på sigt ikke længere være i stand til at producere de samme afgrøder og mængder af foder og fødevarer som i dag. Omvendt skaber de klimatiske udfordringer og behovet for ”blågrøn omstilling” også helt nye muligheder og potentialer.

Netop de nye muligheder og potentialer sætter den international konference ”Saline Futures: Addressing Climate Change and Food Security” fokus på når den løber af stablen fra den 10. – 13. september 2019 i byen Leeuwarden i Holland. Arrangøren af konferencen er EU Interreg projektet SalFar, hvor formanden for Smagen af Danmark, Laurids Siig Christensen, sidder med i udvalget for tilrettelæggelsen af konferencen.

Med bidrag fra Nordsøregionen og andre lande rundt om i verden vil denne internationale konference demonstrere og diskutere muligheder for dyrkning af afgrøder på saltholdig landbrugsjord. Konferencen giver nogle kvalificerede bud på, hvordan vi kan løse denne udfordring og lægger vægt på at belyse det store uudnyttede potentiale der ligger i dyrkning af mere salttolerante afgrøder.

 

Deltag i Saline Futures konferencen

Konferencen finder sted den 10. - 13. september 2019 i Leeuwarden, Holland.
På konferencens hjemmeside www.waddenacademie.nl kan du læse meget mere om temaer, oplægsholdere samt tilmelde dig.

 

Indsend abstracts og forslag til sessioner

Hvis du gerne vil præsentere et abstrakt, eller hvis du har et forslag til en organiseret session til konferencen, er du mere end velkommen til at indsende dit forslag.

Du har mulighed for at indsende abstracts og forslag til organiserede sessioner indtil den 15. februar 2019. Du kan læse mere om, hvordan du indsender dit materiale og hvad du bør medtage her.

Læs mere om SalFar projektet her, hvor du også kan tilmelde dig projektets nyhedsbrev.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Laurids Siig Christensen, Formand for Smagen af Danmark Tlf.: 40155301, e-mail: siig@horsekaer.dk.

 

Poster


« Tilbage til oversigten