Case partner søges til projektsamarbejde

Hvis man som virksomhed gerne vil have sparing om IT-baserede oplevelser eller anvendelse af interaktive digitale medier, og gerne vil have forslag til hvordan de kan forbedres, kan man blive case-partner med de to 7. semester kandidatuddannelser inden for Oplevelsesdesign eller Interaktive digitale medier ved AAU. Vi søger omkring 15 case-partnere.

Oplevelsesdesign:

På dette semester skal de studerende fra Oplevelsesdesign lave et projekt inden for overskriften ”fra problem til koncept”. Formålet er at de studerende skal være i stand til at indgå analytisk, kreativt, kritisk og praktisk i designprocessens tidlige faser med fokus på udviklingen af et koncept, som tager afsæt i enten et aktuelt problem eller behov i en given sammenhæng eller konceptudvikling af nyt design. For begge tilgange er det centralt, at de relateres til en given situation, så undersøgelser og designaktiviteter løbende kan inkorporeres i designprocessen.

Gennem de studerendes undervisning vil der være fokus på problemafkodning og idéanalyse, bruger/forbruger-undersøgelser, kreativitet og innovation inden for it-baseret oplevelsesdesign. Der lægges vægt på at brugeren er i centrum og at der overvejes brugen af menneskelige værdier og handlemåder, æstetiske praksisser, teknologi og forretning.

Interaktive Digitale Medier:

På dette semester skal de studerende lave et projekt inden for overskriften ”Konceptudvikling af interaktive digitale medier”. Formålet er, at de studerende skal være i stand til at analysere det potentielle brug af medier i en given sammenhæng. Projektet vil dels fokusere på kreativ brug af medier, men også fokusere på den udførselsmæssige del.

Gennem de studerendes undervisning vil der være fokus på at analysere, vurdere og udvikle digitale mediers potentialer, dramaturgi, æstetik, retorik og fortællerteori. Der lægges vægt på at brugeren er i centrum og at brugen af de interaktive digitale medier afspejler dette.

Et projekt med Interaktive Digitale Medier kan foregå indenfor alt i spændingsfeltet mellem konceptudvikling, projektledelse og strategisk design. Der arbejdes med digitale medie processer i forhold til en strategi for brugen af medier, processer for brug på online medier. De studerende skriver både projekter med offentlige institutioner eller private virksomheder, eller i et krydsfelt mellem de to.

Læs mere info og hør om mulighed for at komme med på Projektbørs i oktober.

Kontaktperson: Interesserede organisationer kan kontakte Matchmaking konsulent Jacob D. Knudsen på jdk@adm.aau.dk


« Tilbage til oversigten