AROMA–seminar

Smagen af Danmark afholder AROMA–seminar 9. og 10. november 2012

AROMA 2012 henvender sig til små fødevareproducenter og har fokus på oplevelsesdimensionen ved fødevarer.

Seminariet er målrettet personer, der beskæftiger sig med udvikling, produktion og salg af regionale kvalitetsfødevarer, så foredrag og workshops vil især fokusere på de udfordringer og styrker, som små fødevareproducenter arbejder med.

Fokus på AROMA 2012 vil være oplevelsesdimensionen ved fødevarer. Selve præsentationen af produktet og den sammenhæng produktet præsenteres i er afgørende for at få den merpris, som er nødvendig for de regionale producenter af kvalitetsfødevarer. For at vise hvordan det kan gøres, vil AROMA 2012 fokusere på ingrediensen ”tang” og de mange anvendelsesmuligheder, der ligger i tang. Det kunne have været alle mulige andre ingredienser, men der er stor opmærksomhed om de mange positive egenskaber ved tang i disse år, og det kan indgå i både det salte og det søde køkken.

Fagkurser og seminarer

Det er netværksforeningen ”Smagen af Danmark”, der står bag AROMA 2012. Seminariet er en del af et 2-årigt projekt, der skal give mindre fødevarevirksomheder i Danmark mulighed for at udvikle deres faglige kompetencer gennem sparring og undervisning. I løbet af de to år vil der blive gennemført 10 fagkurser og afholdt to større AROMA seminarer - det første d. 9.-10. i november 2012.

Foruden at hjælpe de danske producenter af nichefødevarer til fortsat at udvikle og lave produkter, der er kendte og efterspurgte langt ud i fremtiden, vil AROMA–arrangementerne også styrke samarbejdet og netværket mellem de små producenter. AROMA 2012 afholdes på Uddannelsescenter Holstebro, som har fremragende køkkenfaciliteter, slagteafdelinger og bagerilokaler, så der er gode muligheder for også at arbejde praktisk med produktudvikling på AROMA 2012.

Projektet er støttet af Netværksordningen under NaturErhvervstyrelsen, og VIFU er som sekretariat for Smagen af Danmark med til at planlægge projektet.

Seminariet er under planlægning, men hvis du er interesseret i at få yderligere information om AROMA 2012, kan du sende os en mail med dine kontaktoplysninger, så vil vi sende dig programmet, når det er klart. Send din mail til info@smagenafdanmark.com og husk at sætte kryds i kalenderen d. 9. og 10. november.


« Tilbage til oversigten