Åbent brev

Smagen af Danmark påpeger konsekvenserne af Fødevareministeriets implementering af EU´s skærpede fødevareregler

 

Åbent brev til Fødevareminister Mette Gjerskov

 

D. 1. februar 2012

Vedr. Nye rammebetingelser for regionale madvarer

Kære Mette Gjerskov

I Smagen af Danmark, der består af en række fødevarenetværk over hele Danmark, vækker det stor undren at Fødevareministeriet i forbindelse med implementeringen af EU´s skærpede fødevareregler har valgt at sætte grænsen for salg af varer mellem detailvirksomheder til en radius på 50 km. Denne grænse rammer gårdbutikker, lokale fødevareproducenter og lokale detailhandlere hårdt.

Gennem de seneste år har Fødevareministeriet og regionerne fokuseret på at få sat gang i produktion og afsætning af de mange kvalitetsprodukter, der bliver udviklet af mindre fødevareproducenter landet over, og som med iderigdom og innovative tiltag udvikler unikke produkter. Bl.a. har store grupper af producenter samlet sig i forskellige lokale fødevareklynger, som arbejder tæt sammen og konstant er i gang med at udvikle deres produkter, så forbrugeren får det bedste af det bedste. Dette arbejde har Fødevareministeriet og regionerne bakket op om, bl.a. gennem støtte fra udviklingspuljer, landdistriktspuljer, LAG-midler m.v.

Med de nye regler, hvor handel udover de 50 km kræver en engrosautorisation, bliver udviklingen af de små fødevareproducenter og af kvalitetsprodukter til forbrugerne i mange tilfælde sat i stå. En engrosautorisation og følgekravene om eksempelvis ekstra kølerum vil for små detailvirksomheder være en meget stor udgift, der vil stoppe de initiativer og den innovation, som fødevareproducenterne besidder.

Samtidig rammer 50 km reglen især de små detailvirksomheder i yderkommunerne hårdt, da de naturligvis bliver nødt til at sælge deres varer til et større område, end det er tilfældet for en butik med et tæt befolket opland.

Et eksempel på dette er Smagen af Danmarks tidligere formand Lisbeth Klode, der i forbindelse med sit landbrug med Hereford kvæg og Texel får på Fur også har en gårdbutik. Da der blev sat fokus på kvalitetsfødevarer tog Lisbeth Klode og hendes mand udfordringen op. De arbejdede innovativt med deres produkter, hvilket resulterede i, at de i dag har produktion af kvalitetsspegepølser og pålæg, som de sælger til gourmetbutikker og restauranter rundt om i landet samt på markeder og via internettet. Da de bor på en ø, er de afhængige af salget uden for øen.  Med de nye rammeregler ser Lisbeth Klode sit arbejde,  de mange midler, som de har investeret samt de støttekroner, som de modtaget, som spildte, da de nye regler gør det vanskeligt for dem at overleve.  Og dette kan være konsekvensen for mange mindre kvalitetsproducenter i landdistrikterne, der pga. rammereglerne må give op og lukke.

Danmark er et lille land i EU-sammenhænge i forhold til f.eks. en lille delstat i Tyskland eller en mindre provins i Frankrig, og i forhold til resten af Europa er Fødevareministeriets regler blandt de strengeste. 

 Vi vil derfor anmode ministeren om at ændre den administrativt satte grænse på 50 km, så danske producenter ikke har værre vilkår end resten af Europa. Med en ændring af radius kan små fødevareproducenter i Danmark  forsætte med at producere og udvikle kvalitetsfødevarer til glæde for forbrugerne, ligesom de udbetalte landdistriktsmidler og støtteordninger dermed ikke ville være spildte.

 

Med venlig hilsen

Smagen af Danmark


« Tilbage til oversigten