Formanden blogger

Kompetenceudvikling?

Af: Laurids Siig Christensen, Sejerø gæs A/S

Kompetenceudvikling?

Kompetenceudvikling har de seneste 5 år været et ofte anvendt ord. Det er en af de indsatser, der har kunnet søges udviklingsmidler til, og mangfoldige er de håbefulde, som har søgt - og mange har også fået midler til at kompetenceudvikle dem, man i ansøgningen har defineret som de, der har netop de kompetencer behov, som ansøger i særlig grad mener sig i besiddelse af.

At lære mere har vi alle behov for, og derfor skal der ikke siges ét ondt ord om kompetenceudvikling. Smagen af Danmark (SaD) har da også netop afsluttet et kompetenceudviklingsprojekt, ”Aroma”. Det, som har været lidt anderledes ved dette projekt sammenlignet med så mange andre, er, at SaD har udnyttet personer i vores egen medlemskreds af fødevareproducenter, som har særlige kompetencer, det være sig håndværksmæssige, innovative, eller stor viden om et aktuelt emne, og udbudt kurser med disse personer som lærerkræfter. Ikke alle ideer har kunnet gennemføres, ikke alle kurser har der været lige stor interesse for, men fælles for mange har været, at her besøgte højt kvalificerede kolleger/konkurrenter hinanden til videndeling og gensidig ny inspiration.  

Vi er de mest kompetente

Læser man ansøgninger om midler til kompetenceudvikling går den antagelse igen, at en lille fødevareproducent er sådan en slags græsrod, lidt naiv, men meget sympatisk, de skal blot lære at begå sig i den virkelige verden. ”Lær at fortælle den gode historie”. At starte en ny fødevarevirksomhed fra grunden i dagens Danmark er imidlertid møgkompliceret – af mange grunde. Og de kolleger i blandt os, for hvem det lykkes, er superkvalificerede personer. Vi skal lære at forstå, at vi i fødevarenetværkene rummer - ikke blot den bedste forståelse af de udfordringer, vi i vid udstrækning er fælles om, men desuden også rummer den højeste viden om det, der skal til for at løse dem - logistik, etikettering, lovgivning osv., osv. I et land og en tid, hvor adgangen til udviklingsmidler er en meget væsentlig konkurrenceparameter, skal vi søge midlerne til at drive processer i blandt os – det der hedder samvirke - frem for at overlade til andre at drive processer på os. Det skal vi, ikke blot fordi det er os, der skal skabe udviklingen, men også fordi vi er de mest kompetente.

Og så må vi bede til, at bevilgende myndigheder i de kommende 5 år vil have opmærksomheden rettet på at tildele ressourcerne til de aktiviteter, hvor vi udnytter al den kompetence, vi har udviklet de forgangne 5 år.   

« Tilbage til oversigten


2 kommentarer til “Formanden blogger”

Gravatar of Glen

Skrevet af Glen,  25. april 2015 kl. 23:16:15
Jeg kan kun give dig ret. Jeg driver selv en mindre virksomhed www.becher-madsen.dk, og vi ønskede at så for pakning, etikettering og ompak af fødevarer. I første omgang te... Det er helt iorden at der skal være nogle regler mht. kontrol og kompetancer når vi snakker fødevarer, men selve processen med at blive godkendte, er meget besværlig og langsom. Nå men det er blot min mening.

God dag


Gravatar of glen

Skrevet af glen,  25. april 2015 kl. 23:19:07
Hov jeg laver den lige igen med et nemmere link.

Jeg kan kun give dig ret. Jeg driver selv en mindre virksomhed pakkeri, og vi ønskede at så for pakning, etikettering og ompak af fødevarer. I første omgang te... Det er helt iorden at der skal være nogle regler mht. kontrol og kompetancer når vi snakker fødevarer, men selve processen med at blive godkendte, er meget besværlig og langsom. Nå men det er blot min mening.

God dag


Skriv kommentar: